Galeria Literària- Feim estiu Jove

Joves artistes plàstics i literaris s’uneixen per a crear aquesta activitat

Dijous 29 de juliol-18h

Parc de les Fonts

Més informació