LEONI TORRES

Lloc: Sala Bongo Habana, Carrer Passamaners, 17. Pol. Son Rossinyol. Palma.
Data i hora: 14 de juliol a les 23 h.
Més informació