LEONI TORRES

Lloc: Sala Bongo Habana, Carrer Passamaners, 17. Pol. Son Rossinyol. Palma.
Hora: 23 h.
Més informació