Tropicana Dreams

Festival Internacional i Sensacional
d’Autoedició   Gràfica  i  Sonora

28, 29, 30 de setembre i 1 d’octubre del 2017
Casa Planas | Sa Possessió | Maraca Club | Sa Fàbrica
TROPICANA.ORG