ZON [exposició art urbà]

EXPOSICIÓ  de  ZON   [artista urbà]
.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·

Divendres 30 de Juny a les 19’00
S P A I N T | C. de Can Sans, 13
◊◊◊◊◊◊◊gratuït◊◊◊◊◊◊◊