Art, música i poesia: inauguració del mural que homenatja a J. M. Llompart

Data: 20 de juny
Hora: 19 h
Lloc: CEIP Jafudà Cresques (Carrer Faust Morell, 27, Palma)