Musical Rafaella Carrà

Dissabte 10 de juliol – 21.30 h.

Trui Son Fusteret – Cultura Es Vida Festival

Més informació