Simposi: Memòria, realitat i teatre a les Illes Balears del segle XIX

Dimecres 16 de juny ; de 9.30 a 20 h

Centre d’estudis General Lul·lià i Teatre Principal (Palma)

Més informació